#RADIO-TV‎ > ‎walaf‎ > ‎Daawuda Géy‎ > ‎

Bii taat

publié le 23 sept. 2019, 08:26 par Fall Papa Oumar


 1. Maam Yàllaa ma jox dugub ni ma soqal ma
 2. May soq, saxaar ni ma gis naa la
 3. Su dugub ñoree, su dugub ñoree
 4. Duma àbbi tame
 5. Duma àbbi layu
 6. Ndaat téll laa koy laye
 7. Ndax mu sakkan
 8. Ma yëngël taat, ma yëngël taat
 9. Ndax mu sakkan
 10. Bii taat Ndar la dëkk
 11. Ki koy riij Ndar la dëkk
 12. Bii taat woto àttanu
 13. Saxaar moo koy diri
 14. Bii taat day àbbi tame di riij soow
 15. Bii taat day àjji ridó di aj beeco
 16. Bii taat ku mu nob sa jëkkër
 17. Sa gat xar na
[Corpus TAASU]
Comments